Søk om lån til din bedrift

Formidling av lån uten utvanning av aksjene. Vi tilbyr smidige og digitale prosesser.

Hvem kan søke om lån via Folkeinvest Formidling?
  • Norske AS i SMB-markedet
  • Minimum 3 års drift og regnskapstall
  • Ingen betalingsanmerkninger

Hvilke lån kan du søke om hos oss?

Hos oss kan du søke om lån til finansiering av ditt selskap. Kort fortalt kobler vi gode bedrifter i vekst med kapital. Vi kan formidle ulike typer lån og finansieringsløsninger til bedrifter. Blant annet kan vi tilby:

Bedriftslån

Næringslån

Likviditetslån

Brolån

Topplån

Hvordan søke lånefinansiering via Folkeinvest Formidling?

Slik ser prosessen ut.

1.

Onboarding og introduksjonsmøte

Vi gjennomfører introduksjons-møte for å bli kjent og avgjøre om et samarbeid er gunstig for begge parter.

2.

Selskapsgjennomgang

Innhenting og gjennomgang av nødvendig dokumentasjon fra selskapet før signering av samarbeidsavtale.

3.

Utarbeidelse av lånetilbud

Våre analytikere innhenter og samler informasjon om selskapet. Det utarbeides et lånetilbud basert på innhentet informasjon og låntaker må innestå for informasjonen før det kan publiseres.

4.

Tegningsperiode

Lånetilbud legges ut på plattformen og blir tilgjengelig for potensielle långivere. Her får långivere mulighet til å stille spørsmål til selskapet.

5.

Innbetaling fra långivere til låntaker

Tegningsperioden avsluttes. Ved tilstrekkelig tegningsbeløp kreves lånebeløpet inn fra långiverne og utbetales til låntaker. I låneperioden betaler låntaker renter og eventuelle avdrag som utbetales til långiver månedlig.

6.

Statusoppdateringer til långivere

Låntaker har forpliktet seg til å holde alle långiverne oppdatert på hvordan det går med selskapet så lenge lånet løper. Hvert kvartal i lånets løpetid skal det sendes inn oppdateringer fra låntaker som publiseres til långiverne.

4 grunner til å søke lån via Folkeinvest formidling

  • Titalls tusen potensielle investorer
  • Andre krav enn tradisjonelle bank
  • Smidig og digital søknadsprosess
  • Økt synlighet og eksponering av selskapet

Det digitale meglerhuset Folkeinvest har plassert over 1 MRD NOK i egenkapital.


Har ditt selskap behov for risikokapital og flere investorer? Eller er du interessert i investeringer i startups, scaleups eller hjørnesteinsbedrifter?


Les mer om mulighetene